đăng ký doanh nghiệp

Những bài biết cùng chủ đề 'đăng ký doanh nghiệp'

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh theo PHỤ LỤC I-5

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Sau khi thành lập, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng không biết phải làm gì và trình tự các công việc ra sao. Trong bài viết này, Luật Sao Việt đưa ra một số lưu ý về những việc cần làm sau khi nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp như sau:

Phụ lục II-1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Biểu mẫu báo cáo tình hình tuân thủ quy định công bố thông tin

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Mẫu đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer