mẫu đơn đề nghị

Những bài biết cùng chủ đề 'mẫu đơn đề nghị'

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị cấp bản sao chứng chỉ đào tạo từ sổ gốc trong trường quân đội được quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 63/2022/TT-BQP

Mẫu số 01 (dùng cho bị can/bị cáo là người trên 18 tuổi)

Mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ năm 2023

Mẫu Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là Mẫu số 06 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

Hiện nay mẫu đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được sửa đổi bởi điểm c khoản 5 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL như sau

Hiện nay mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề khám chữa bệnh được áp dụng Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 01.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP

Hiện nay mẫu đơn đề nghị thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được ban hành kèm theo phụ lực Thông tư 32/2022/TT - BNNPTNT

Hiện nay mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được quy định tại phụ lục 1 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer