Ngày 10/01/2023, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Theo đó, hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán theo Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN , bao gồm:

- Lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước:

+ Ngân sách bộ, ngành: 03 mẫu biểu

+ Ngân sách địa phương: 07 mẫu biểu; Đã bỏ bớt 02 mẫu biểu số 06 /BBKT-NSĐP và 07 /BBKT-NSĐP so với hiện hành

+ Các đơn vị dự toán, Ban QLDA trực thuộc bộ, ngành, địa phương: 02 mẫu biểu

- Lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng: 04 mẫu biểu

- Lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu: 03 mẫu biểu

- Lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp: 06 mẫu biểu

- Lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: 04 mẫu biểu

- Lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính đảng: 03 mẫu biểu

- Hồ sơ chung: 30 mẫu biểu; (Đã bổ sung mẫu biểu số 30/CVTB so với hiện hành)

Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 24/02/2023 và thay thế Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer