Nhiều người cho rằng chỉ cần hoàn tất các thủ tục pháp lý như đăng ký kinh doanh (đăng ký doanh nghiệp), xin đầy đủ các giấy phép, giấy chứng nhận thì có thể đưa doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên điều này lại không đúng đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng…Bởi lẽ đối với các đơn vị này, để có thể đi vào hoạt động, thì ngoài các thủ tục pháp lý cơ bản nói trên các tổ chức tín dụng còn phải bắt buộc tiến hành khai trương.

Ảnh minh họa: Internet

Về khái niệm tổ chức tín dụng được quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010, theo đó đây là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm:

+ Ngân hàng: loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.

+ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

+ Tổ chức tài chính vi mô: là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.

+ Quỹ tín dụng nhân dân: là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật các tổ chức tín dụng 2010, việc khai trương là một trong những thủ tục pháp lý bắt buộc trước khi tổ chức tín dụng chính thức đi vào hoạt động. Cụ thể “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được cấp Giấy phép chỉ được tiến hành hoạt động kể từ ngày khai trương hoạt động.”

Điều kiện khai trương hoạt động: Để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Đã đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước;

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đủ vốn điều lệ, vốn được cấp, có kho tiền đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, có trụ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động ngân hàng;

- Có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, quy mô hoạt động;

- Có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ tại trụ sở chính; quy chế nội bộ về quản lý rủi ro; quy chế về quản lý mạng lưới;

- Vốn điều lệ, vốn được cấp bằng đồng Việt Nam phải được gửi đầy đủ vào tài khoản phong tỏa không hưởng lãi mở tại Ngân hàng Nhà nước ít nhất 30 ngày trước ngày khai trương hoạt động. Vốn điều lệ, vốn được cấp được giải tỏa khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã khai trương hoạt động;

- Đã công bố thông tin hoạt động theo quy định tại Điều 25 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 như tên địa chỉ trụ sở chính, số, ngày cấp giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động, vốn điều lệ hoặc vốn được cấp, người đại diện theo pháp luật, danh sách tỷ lệ góp vốn tương ứng, ngày dự kiến khai trương hoạt động…

Thời hạn khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép. Nếu quá thời hạn nêu trên thì Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép.

Thông báo trước khi khai trương hoạt động: ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng phải thông báo cho Ngân hàng nhà nước các điều kiện khai trương hoạt động. Trường hợp không đáp ứng các quy định về khai trương, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định đình chỉ việc khai trương.

 

Trên đây là tư vấn của Luật Sao Việt đối với câu hỏi của bạn. Nếu trong quá trình thực hiện các thủ tục nếu gặp phải các vấn đề cần được giải đáp, bạn vui lòng liên hệ:

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -            
"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"         

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900 6243

Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525B Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer