Hoãn phiên tòa hình sự là việc tạm ngừng việc xét xử vụ án theo trình tự sơ thẩm hoặc phúc thẩm trong các trường hợp mà pháp luật quy định trong một thời gian.Thời gian hoãn phiên tòa không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất, các trường hợp hoãn phiên tòa được quy định tại Khoản 1 Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 như sau:

“Tòa án hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của Bộ luật này;

b) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa;

c) Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;

d) Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản.

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.”

Như vậy, các trường hợp HĐXX được hoãn phiên tòa bao gồm:

- Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa

- Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;

- Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản

- Có một trong các căn cứ sau đây:

+ Phải thay đổi Kiểm sát viên tại phiên tòa (Điều 52)

+ Phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa (Điều 53)

+ Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế ( Khoản 2 Điều 289)

+ Bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan (Điều 290)

+ Người bào chữa được chỉ định vắng mặt (Điều 291)

+ Người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác thay thế (Điều 295)

Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Hội đồng xét xử có thể hoãn phiên tòa nếu các thành phần sau đây vắng mặt :

- Bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ (Điều 292)

- Người làm chứng về những vấn đề quan trọng của vụ án (Điều 293)

- Người giám định, người định giá tài sản (Điều 294)

Thứ hai, thủ tục hoãn phiên tòa xét xử hình sự:

Khi Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa thì phải được lập thành văn bản, và đồng thời thông báo cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa. Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày ra quyết định, phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa.

Trong quyết định hoãn phiên tòa bắt buộc có các nội dung sau đây:

- Ngày, tháng, năm ra quyết định

- Tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án

- Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa

- Vụ án được đưa ra xét xử

- Lý do của việc hoãn phiên tòa

- Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòaTừ Khóa
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer