Cơ sở pháp lý:

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự 2015

Tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 256 Bộ luật hình sự 2015

 

Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

 

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

 

GIỐNG NHAU

Về khách thể: Xâm phạm đến chế độ quản lý của nhà nước đối với chất ma túy

Về chủ thể: Người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự

KHÁC NHAU

Về mặt chủ quan

Lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp

Lỗi cố ý trực tiếp

Về mặt khách quan

Hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi chứa chấp được thể hiện dưới dạng hành động như biết người khác là người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn cho họ thuê, mượnđịa điểm thuộc quyền chiếm hữu, quản lý của mình để họ trực tiếp sử dụng trái phép chất ma túy hoặc không hành động như người có địa điểm thuộc quyền chiếm hữu, quản lý của mình biết người khác là người sử dụng trái phép chất ma túy tuy không cho họ mượn, thuê địa điểm nhưng lại để mặc cho họ sử dụng trái phép chất ma túy mà không ngăn cản.

Hành vi chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác hoặc hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

 

Khung hình phạt

Có 2 khung hình phạt

Khoản 1 Điều 256 Bộ luật hình sự 2015 phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

Khoản 2 Điều 256 Bộ luật hình sự 2015 phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu thuộc một trong các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 02 lần trở lên; đối với người dưới 16 tuổi; đối với 02 người trở lên; tái phạm nguy hiểm.

Ngoài hình phạt chính người phạm tội có thể phải chịu hình phạt bổ sung bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

Có 4 khung hình phạt

Khoản 1 Điều 255 Bộ luật hình sự 2015 phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

Khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự 2015 phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu thuộc một trong các trường hợp phạm tội 02 lần trở lên; đối với 02 người trở lên; đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; đối với phụ nữ mà biết là có thai; đối với người đang cai nghiện; gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây bệnh nguy hiểm cho người khác; tái phạm nguy hiểm.

Khoản 3 Điều 255 Bộ luật hình sự 2015 phạt tù từ 15 năm đến 20 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người; gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; đối với người dưới 13 tuổi.

Khoản 4 Điều 255 Bộ luật hình sự 2015 phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân nếu thuộc một trong các trường hợp sau gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; làm chết 02 người trở lên.

Ngoài hình phạt chính thì người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer