Hình ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Khái niệm:

Tội lây truyền HIV cho người khác là hành vi của người biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn lây truyền HIV cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Tội cố ý lây truyền HIV cho người khác là hành vi của người cố ý lây truyền HIV cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. 

Cơ sở pháp lý:

- Tội lây truyền HIV cho người khác được quy định tại Điều 148 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Tội cố ý truyền HIV cho người khác được quy định tại Điều 149 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Giống nhau:

- Khách thể: Quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người;

- Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp. Chủ thể nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi của mình gây ra cho người khác và mong muốn hậu quả đó xảy ra;

- Chủ thể: Người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Khác nhau:

Chủ thể:

- Chủ thể của tội lây truyền HIV cho người khác là người bị nhiễm HIV và biết mình bị nhiễm HIV.

- Chủ thể của tội cố ý truyền HIV cho người khác là bất kỳ người nào (có thể là người bị nhiễm HIV hoặc không bị nhiễm HIV).

Mặt khách quan:

-Tội lây truyền HIV cho người khác thì hành vi của chủ thể có khả năng làm cho người khác bị nhiễm HIV mà nguồn bệnh xuất phát từ bản thân chủ thể lây truyền bệnh. Có thể là do truyền máu, quan hệ tình dục…

-Tội cố ý truyền HIV cho người khác thì hành vi của chủ thể có khả năng làm cho người khác bị nhiễm HIV mà nguồn bệnh không xuất phát từ bản thân chủ thể truyền bệnh. Ví dụ: chủ thể lấy máu của người bị nhiễm HIV truyền cho người khác.

Khung hình phạt:

- Tội lây truyền HIV cho người khác có 2 khung hình phạt:

Theo khoản 1 Điều 148 Bộ luật Hình sự 2015 phạt tù từ 01 đến 03 năm.

Khoản 2 Điều 148 Bộ luật hình sự 2015 phạt tù từ 03 đến 07 năm nếu thuộc một trong các trường hợp đối với 02 người trở lên; đối với người dưới 18 tuổi nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 145 Bộ luật hình sự 2015; đối với phụ nữ mà biết là có thai; đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình; đối với người đang thi hành công vụ hoặc lý do công vụ của nạn nhân.

- Tội cố ý truyền HIV cho người khác thì có 3 khung hình phạt và có hình phạt bổ sung:

Theo khoản 1 Điều 149 Bộ luật Hình sự 2015 phạt tù từ 03 đến 07 năm.

Khoản 2 Điều 149 Bộ luật Hình sự 2015 phạt tù từ 07 đến 15 năm thuộc một trong các trường hợp có tổ chức; đối với người đang thi hành công vụ hoặc lý do công vụ của nạn nhân; đối với người dưới 18 tuổi; đối với từ 02 người đến 05 người; lợi dụng nghề nghiệp; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Khoản 3 Điều 149 Bộ luật Hình sự 2015 phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu thuộc một trong các trường hợp: đối với phụ nữ mà biết là có thai; đối với người 06 tuổi trở lên; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Khoản 4 Điều 149 Bộ luật Hình sự 2015 người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, tội lây truyền HIV cho người khác thì chủ thể biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác, còn ở tội cố ý truyền HIV cho người khác thì chủ thể cố ý truyền HIV cho người khác.

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật TNHH Sao Việt qua:

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 hoặc 0243 636 7896

E-mail: saovietlaw@vnn.vn

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer