Tôi muốn hỏi một vấn đề như sau: Trong công ty cổ phần, khi Chủ tịch Hội đồng quản trị được bổ nhiệm kiêm chức Tổng Giám đốc thì tổng công ty có phải ký hợp đồng lao động với chức danh Tổng Giám đốc hay không? Nếu phải ký thì người đại diện tổng công ty để ký hợp đồng này sẽ là ai?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Sao Việt. Đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Hiện nay, Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hiện hành không quy định việc ký hợp đồng lao động với các chức danh cụ thể trong doanh nghiệp. Thay vào đó Khoản 2, Điều 13 Bộ luật Lao động chỉ quy định người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động khi nhận người lao động vào làm việc.

Theo quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Hội đồng quản trị công ty cổ phần có quyền: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;”

Đồng thời, theo Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Do đó trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị được bổ nhiệm kiêm chức Tổng Giám đốc thì công ty không phải ký hợp đồng lao động với chức danh Tổng Giám đốc.

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -            
"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"         

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900 6243

Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525B Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer