Tôi đang làm người đại diện theo pháp luật của một công ty TNHH, bây giờ tôi có thể làm người đại diện theo pháp luật của một công ty cổ phần khác được không?

Trả lời:

Chào Anh/chị Cảm ơn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Công ty Luật TNHH Sao Việt. Công ty Luật Sao Việt tư vấn cho Anh/chị như sau:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2020 chỉ quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc hai người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể về số lượng chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Mà không có quy định cấm một người là người đại diện theo pháp luật cho 2 doanh nghiệp khác nhau. Do đó, bạn vẫn có thể là người đại diện theo pháp luật cho cùng một lúc hai công ty.

Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người có thẩm quyền thay mặt doanh nghiệp ký kết mọi thỏa thuận, giao dịch, quyết định các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp. Trong nội bộ công ty, người đại diện theo pháp luật sẽ quyết định các vấn đề quan trọng như việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, quản lý doanh nghiệp,…. Đặc biệt kể từ khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, con dấu của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự quyết định thì chữ ký của người đại diện theo pháp luật càng đóng vai trò quan trọng và quyết định. Do đó, bạn cần phải biết và hiểu về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật, cũng như các rủi ro của người đại diện theo pháp luật. Nếu hai doanh nghiệp thực sự do bạn quản lý, tham gia quản lý và nắm rõ các vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp thì việc đại diện theo pháp luật cho hai công ty sẽ không có vấn đề gì, tuy nhiên nếu bạn chỉ đứng tên đại diện về mặt pháp lý, nhưng không nắm rõ các vấn đề kinh doanh của công ty (tức chỉ đứng tên trên giấy tờ) thì bạn cần lưu ý một số vấn đề về trách nhiệm pháp lý và rủi ro có thể xảy ra như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2020 về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật:

“Điều 13. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.”

Ngoài các trách nhiệm theo quy định pháp luật nêu trên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn gặp những rủi ro liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có sự thay đổi về các nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như thay đổi về ngành nghề, về vốn, về tên doanh nghiệp, về địa chỉ trụ sở công ty,… Người đại diện theo pháp luật là người chịu trách nhiệm thực hiện thông báo với cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Vì thế, nếu doanh nghiệp có hành vi vi phạm, người đại diện theo pháp luật là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật như có hành vi trốn thuế, kinh doanh trái phép,… người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ là người đại diện trong tố tụng, là người chịu trách nhiệm trước trọng tài, tòa án về các nghĩa vụ giải trình, nộp phạt hành chính, thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự (nếu có).

Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm rất lớn trong doanh nghiệp, do đó bạn cần xem xét việc có nên là người đại diện theo pháp luật cho hai công ty hay không.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer