Chỉ định thầu là một trong 07 hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Luật đấu thầu 2013. Theo đó, khi áp dụng hình thức chỉ định thầu, bên mời thầu sẽ trực tiếp chọn nhà thầu thực hiên mà không cần trải qua giai đoạn đấu thầu, đối với nhà thầu được lựa chọn vẫn phải đáp ứng các yêu cầu của gói thầu và sẽ được mời thương thảo hợp đồng trực tiếp.

So với những hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chỉ định thầu có nhiều ưu điểm là thủ tục đơn giản, tiết kiệm được thời gian, chi phí, tuy nhiên không phải bất kỳ trường hợp nào cũng được áp dụng hình thức này.

Chỉ định thầu đối với nhà thầu:

Theo khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong 06 trường hợp sau đây:

Trường hợp 1:

 - Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng;

- Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước;

- Gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;

- Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

Trường hợp 2: Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

Trường hợp 3:

 - Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác;

- Gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

Trường hợp 4:

- Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định;

- Gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

Trường hợp 5:

- Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng;

- Gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

Trường hợp 6:

- Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công,

Gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Cụ thể:

+ Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công: không quá 500 triệu đồng;

+ Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công:  không quá 01 tỷ đồng;

+ Gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên: Không quá 100 triệu đồng

Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư:

Được áp dụng trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;

Trường hợp 2: Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

Trường hợp 3: Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer