BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 3504/QĐ-BHXH về Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí"…

Theo đó, các cá nhân khi thực hiện đăng ký khai tử cho người chết được đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi người chết thuộc trường hợp sau đây:

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

- Người tham gia BHXH tự nguyện chết có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

- Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng chết;

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chết.

Lưu ý: Cá nhân thực hiện đăng ký khai tử phải có tài khoản được cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quyết định 3504/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 21/11/2022 đến ngày 20/12/2022. 

 

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer