Quyết định 610/QĐ-BXD về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021 được Bộ Xây dựng ban hành ngày 13/7/2022.

Theo Quyết định 610/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ như sau:

- Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn: 1.945.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 1.741.000 đồng/m2;

- Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép (BTCT) đổ tại chỗ: 5.109.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 4.594.000 đồng/m2;

- Nhà 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm: 7.835.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 7.051.000 đồng/m2;

- Nhà 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ có 1 tầng hầm: 9.673.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 8.698.000 đồng/m2;

- Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm: 9.844.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 8.547.000 đồng/m2;

- Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ có 1 tầng hầm: 10.596.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 9.207.000 đồng/m2;

- Nhà 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm như sau:

+ Diện tích xây dựng dưới 50m2: 8.541.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 7.182.000 đồng/m2;

+ Diện tích xây dựng từ 50m2 đến dưới 70m2: 7.954.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 6.973.000 đồng/m2;

+ Diện tích xây dựng từ 70m2 đến dưới 90m2: 7.309.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 6.670.000 đồng/m2;

+ Diện tích xây dựng từ 90m2 đến dưới 140m2: 7.142.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 6.599.000 đồng/m2;

+ Diện tích xây dựng từ 140m2 đến dưới 180m2: 6.935.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 6.459.000 đồng/m2;

+ Diện tích xây dựng từ 180m2 trở lên: 6.623.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 6.178.000 đồng/m2;

- Nhà 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, có 1 tầng hầm như sau:

+  Diện tích xây dựng dưới 50m2: 9.432.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 8.559.000 đồng/m2;

+ Diện tích xây dựng từ 50m2 đến dưới 70m2: 8.621.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 7.952.000 đồng/m2;

+ Diện tích xây dựng từ 70m2 đến dưới 90m2: 8.428.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 7.787.000 đồng/m2;

+ Diện tích xây dựng từ 90m2 đến dưới 140m2: 8.291.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 7.730.000 đồng/m2;

+ Diện tích xây dựng từ 140m2 đến dưới 180m2: 8.122.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 7.615.000 đồng/m2;

+ Diện tích xây dựng từ 180m2 trở lên: 7.866.000 đồng/m2, trong đó chi phí xây dựng là 7.385.000 đồng/m2;

Ấn TẢI VỀ để xem đầy đủ Quyết định 610/QĐ-BXD.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer