1, Căn cứ pháp lý

  • Điều 20 Luật Hải quan 2014
  • Điều 5, Điều 6 Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC

2, Đại lý làm thủ tục hải quan là gì?

- Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp nhận ủy quyền theo thỏa thuận (thông qua hợp đồng) của người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là chủ hàng), thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan.
- Một số lưu ý đối với đại lý làm thủ tục hải quan:

+ Đại lý làm thủ tục hải quan phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng. Người được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng.

+ Đại lý làm thủ tục hải quan chỉ xuất trình hợp đồng đại lý cho cơ quan hải quan để xác định trách nhiệm của các bên khi có hành vi vi phạm pháp luật về hải quan. + Đại lý làm thủ tục hải quan chỉ được khai và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng sau khi chủ hàng thông báo cho cơ quan hải quan danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng theo quy định

3. Điều kiện thành lập đại lý làm thủ tục hải quan

Theo quy định tại Điều 20 Luật Hải quan 2014, để trở thành đại lý hải quan, tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Tư cách pháp lý: được thành lập dưới các loại hình doanh nghiệp

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

+ Nhân sự: Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

b) Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

c) Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

+ Hạ tầng công nghệ thông tin: Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

4. Trình tự, thủ tục thành lập Đại lý làm thủ tục hải quan

Như đã nêu ở trên, đại lý hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) tồn tại dưới hình thức doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan. Vì vậy, việc thành lập Đại lý làm thủ tục hải quan sẽ gồm 2 thủ tục sau đây:

Thủ tục 01: Đăng ký doanh nghiệp (ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan). Bạn đọc xem hướng dẫn tại Đây 

Thủ tục 02: Thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

Khi Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan. Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 04: 01 bản chính;
b) Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

Cơ quan tiếp nhận: Tổng cục Hải quan

Thủ tục thực hiện:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện:

+ Ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu,

+ Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

+ Cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

 Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan có Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác nếu Chi nhánh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan thì được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan.

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -            
"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"         

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900 6243

Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525B Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer