Ngày 18/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó, bổ sung một số quy định về đăng ký hộ kinh doanh.

Bổ sung giải thích từ ngữ liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh

- Đăng ký hộ kinh doanh là việc hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản giấy hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh để ghi lại thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hộ kinh doanh đăng ký.

- Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh là một phần của hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ liệu hộ kinh doanh để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh.

Bổ sung các quy định về đăng ký hộ kinh doanh

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung một số quy định liên quan tới đăng ký hộ kinh doanh như sau:

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Mã số hộ kinh doanh.

- Ghi ngành, nghề kinh doanh.

- Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.

- Cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng.

- Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

- Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

- Chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Cung cấp thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

- Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer