Tôi là giám đốc hợp tác xã rau sạch tại Đông Anh. Hợp tác xã của chúng tôi được thành lập từ năm 2019, nay dự kiến nhận thêm vốn góp của 2 người nữa vào hợp tác xã, mở rộng thành viên của HTX từ 8 thành viên lên 10 thành viên. Vậy chúng tôi cần làm các thủ tục gì? Mong Luật Sao Việt tư vấn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật TNHH Sao Việt, theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn như sau:

Để trở thành thành viên của hợp tác xã, trước hết 02 cá nhân dự kiến cần phải đáp ứng quy định về điều kiện thành viên theo điều lệ của hợp tác xã và theo quy định của pháp luật.

Về điều kiện để cá nhân trở thành thành viên của hợp tác xã được quy định tại Điều 13 Luật hơp tác xã 2012 như sau:

"Điều 13. Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên

1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;

đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã."

Về việc thay đổi số lượng thành viên hợp tác xã được quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật hợp tác xã như sau:

"2. Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, địa điểm kinh doanh thì phải gửi thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thay đổi."

Như vậy theo quy định trên, khi có sự thay đổi thành viên của hợp tác xã, bạn cần gửi hồ sơ thông báo lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ thông báo thay đổi số lượng thành viên hợp tác xã bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

- Danh sách thành viên sau khi thay đổi.

- Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thay đổi, hợp tác xã phải gửi hồ sơ đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Khi nhận được hồ sơ thông báo, cơ quan đăng ký hợp tác xã trao giấy biên nhận và bổ sung vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã.

Trên đây là tư vấn của Luật Sao Việt đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vấn đề cần được giải đáp, bạn vui lòng liên hệ:

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -            
"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"         

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900 6243

Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525B Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer