Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 24/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 sửa đổi các thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.

Theo đó, sửa đổi quy định về thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ quy định tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN (đã được sửa đổi tại Thông tư 38/2015/TT-NHNN ).

Cụ thể, doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 10 Thông tư 16/2012/TT-NHNN để được cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

(Hiện hành, tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN (sửa đổi tại Thông tư 15/2021/TT-NHNN ) yêu cầu nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 (hai) bộ hồ sơ)

Lưu ý: Đối với các hồ sơ NHNN Việt Nam nhận được trước thời điểm Thông tư 24/2022/TT-NHNN có hiệu lực mà chưa được xem xét, xử lý thì tiếp tục xử lý theo phương thức quy định tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN , Thông tư 34/2015/TT-NHNN , Thông tư 12/2016/TT-NHNN .

Thông tư 24/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023. Ấn TẢI VỀ để xem nội dung chi tiết.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer