Ngày 02/6/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Theo đó, có tất  cả 11 biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL, cụ thể:

- Phụ lục 1 (9 mẫu): Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả; Mẫu Tờ khai đăng ký quyền liên quan

- Phụ lục 2 (2 mẫu): Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trường hợp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước thời điểm Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì được tiếp tục xử lý theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn.

Đối với các loại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được cấp trước thời điểm Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực.

Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer