Ngày 31/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2353/QĐ-BTC ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy.

Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy ban hành kèm Quyết định 2353/QĐ-BTC quy định giá tính lệ phí trước bạ với các loại xe ô tô, xe máy trên thị trường.

Theo đó, Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy bao gồm 07 Bảng:

Bảng 1: Ô tô chở người từ 09 người trở xuống

- Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu

- Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bảng 2: Ô tô pick up, ô tô tải van gồm:

- Ô tô pick up, ô tô tải van nhập khẩu.

- Ô tô pick up, ô tô tải van sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bảng 3: Ô tô chở người từ 10 người trở lên.

Bảng 4: Ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô pickup, ô tô tải van)

Bảng 5: Ô tô sản xuất trước năm 2000

Bảng 6: Xe máy gồm:

- Xe máy nhập khẩu.

- Xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bảng 7: Xe máy sản xuất trước năm 2000

Quyết định 2353/QĐ-BTC có hiệu lực ngày 06/11/2023 và thay thế các văn bản sau:

- Quyết định 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;

- Quyết định 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;

- Quyết định 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;

- Quyết định 452/QĐ-BTC ngày 31/03/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;

- Quyết định 1238/QĐ-BTC ngày 21/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Ấn TẢI VỀ để xem đầy đủ nội dung Quyết định 2353/QĐ-BTC

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer