Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành , sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái xe

Cụ thể, sẽ có 06 trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6/2024, bao gồm:

(i) Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

(ii) Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

(iii) Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

(iv) Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

(v) Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

(vi) Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

(Khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT)

Như vậy, từ ngày 01/6/2024, khi một cá nhân để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình không biết vì mục đích gì thì sẽ thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe theo quy định mới này.

Hiện hành, việc thu hồi giấy phép giấy xe sẽ áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

- Sử dụng giấy phép lái xe hoặc hồ sơ lái xe giả;

- Sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ;

- Có hành vi gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới giấy phép lái xe.

(Khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT)

Hướng xử lý đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi (Quy định mới)

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sẽ bổ sung khoản 16 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về việc xử lý đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi từ ngày 01/6/2024.

Theo đó các trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi theo nội dung đề cập ở trên sẽ được xử lý như sau:

- Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại (i), (ii), (iv) và (vi) sẽ không có giá trị sử dụng, đồng thời cơ quan quản lý giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

- Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại (iii), sau 01 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT)

- Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại (v) thực hiện như sau: giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT); giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng trên 03 tháng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT).

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer