(NB&CL) Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa ban hành kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm tại Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương. 

Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa ban hành kết luận về việc thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở. Qua đó, chỉ rõ nhiều sai phạm tại Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương. Tổ chức mua sắm lựa chọn đơn vị cung cấp là chưa đảm bảo quy định Kết luận 472/KL-TTr ngày 13/4/2023 của Thanh tra tỉnh Hải Dương cho biết: Tình hình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí trong 02 năm (2020 và 2021) còn có hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, thực hiện tạm ứng chi tiền mặt trong năm để chi hoạt động phúc lợi (hỗ trợ chi cho người lao động nhân dịp ngày lễ tết,...) khi chưa xác định được kinh phí tiết kiệm chỉ theo quy định là chưa phù hợp. Thực hiện mua sắm nguyên liệu, hàng hóa để thực hiện một số đề tài, dự án khoa học còn có hạn chế, thiếu sót, cụ thể: năm 2021, Trung tâm ký hợp đồng vay mượn hạt giống lúa Hương Bình để thực hiện đề tài Xây dựng mô hình sản xuất thương phẩm giống lúa mới Hương Bình mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương; hợp đồng vay mượn thóc giống HDT10 để thực hiện các nội dung của dịch vụ công “chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất giống lúa chất lượng HDT10” trước khi thực hiện chào hàng cạnh tranh, tổ chức mua sắm lựa chọn đơn vị cung cấp là chưađảm bảo quy định tại Điều 22 Luật thầu; Điều 56 Nghị số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Thanh tra tỉnh Hải Dương cũng chỉ rõ việc tổ chức thi công, nghiệm thu lắp dựng nhà màng, nhà lưới sản xuất hoa lan Hồ điệp thuộc dự án Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong xuất lan Hồ Điệp và dưa thơm không dùng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn hạn chế, thiếu sót, chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; thuyết minh và bản vẽ thiết kế nhà màng, nhà lưới sản xuất lan Hồ điệp thiếu bản vẽ chi tiết cấu tạo, chưa đủ cơ sở để nghiệm thu, quyết toán khối lượng nguyên vật liệu, thiết bị thi công lắp dựng nhà màng, nhà lưới sản xuất hoa lan Hồ điệp. Cho thuê tài sản công chưa được cấp có thẩm quyền cho phép Cũng theo Thanh tra tỉnh Hải Dương, Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương cho thuê tài sản công để đặt trạm phát sóng nhưng không lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là chưa đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp được giao có mục đích sử dụng là để khảo nghiệm lúa sang xây dựng hạ tầng khu thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao (xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa lan Hồ điệp, một số giống dưa thơm, dâu tây và một số giống cây trồng khác tham gia hoạt động dịch vụ của Trung tâm, gồm một số hạng mục: nhà bảo vệ (khoảng 15m); nhà ở công nhân và nhà giới thiệu sản phẩm (khoảng 80m); công trình phụ khép kín (khoảng 30m); tôn nền ruộng, đổ bê tông nền khu thực nghiệm,...) khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép

Ngoài ra, đơn vị chưa thực hiện đăng ký biến động đất đai đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất là đất trồng lúa sang xây dựng nhà màng, nhà lưới là chưa đảm bảo quy định; Giao khoán cho người lao động trong Trung tâm sử dụng tài sản công của đơn vị (240m2 nhà màng; nhà giới thiệu sản phẩm, điều hành và nhà nghỉ công nhân; 1.000m2 nhà lưới hiện đại nhân giống và sản xuất hoa lan Hồ điệp (tài sản này chưa được cấp có thẩm quyền xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ),...;) vào mục đích kinh doanh dịch vụ theo hợp đồng giao khoán nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Ký Hợp đồng số 2a/HĐNK ngày 25/01/2019 với Công ty TNHH MTV BIOSEED Việt Nam với nội dung: Trung tâm cho Công ty nhận khoản đất với diện tích 0,86ha và 02 phòng làm việc vào mục đích lai tạo và khảo nghiệm lúa và các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, việc cho thuê không có trong Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 06/9/2019. Tổ chức họp kiểm điểm, khắc phục sai phạm Qua đó, Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu Trung tâm chấm dứt việc sử dụng tài sản cộng vào mục đích kinh doanh, cho thuê không đúng quy định của pháp luật; nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trụ sở làm việc Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bản tỉnh và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện quản lý tài sản là sản phẩm hoa lan Hồ điệp (sản phẩm thu được từ thực hiện dự án Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lan Hồ Điệp và dưa thơm không dùng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương) theo đúng quy định. Yêu cầu đơn vị trúng thầu gói thầu cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị thi công lắp dựng nhà màng nhà lưới thuộc dự án Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa lan Hồ điệp và dưa thơm không dùng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương lập bản vẽ hoàn công và khối lượng hoàn thành theo đúng thực tế thi công lắp dựng các công trình nhà màng nhà lưới sản xuất hoa lan Hồ điệp, nhà màng nhà lưới trồng dưa thơm; thuê đơn vị tư vấn có năng lực thẩm tra bản vẽ hoàn công và khối lượng hoàn thành làm cơ sở tổ chức nghiệm thu, quyết toán khối lượng, kinh phí mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị theo đúng thực tế thi công và quy định của hồ sơ hợp đồng, đảm bảo không để thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản của dự án đúng mục đích. Báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý tài sản hình thành từ dự án là nhà màng, nhà lưới theo đúng quy định, đặc biệt là việc bàn giao nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị lắp dựng nhà mảng, nhà lưới trồng dưa thơm đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Thực hiện các thủ tục về đất đai đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang xây dựng hạ tầng khu thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm; khắc phục ngay hạn chế thiếu sót. Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin

Theo: https://www.congluan.vn/chi-ro-nhieu-sai-pham-tai-trung-tam-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-va-khao-nghiem-giong-tinh-hai-duong-post248131.html

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer