Đây là nội dung tại Chỉ thị 2677/CT-CHK về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động của các thành viên tổ bay các hãng hàng không Việt Nam.

Nhằm tăng cường kỷ cương, hiệu quả và hiệu lực của công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không theo Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 được Bộ trưởng Giao thông vận tải ban hành tại Quyết định số 14/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2022;

Căn cứ các nội dung tại Kế hoạch số 502/KH-CHK ngày 11/02/022 của Cục Hàng không Việt Nam về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2022, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chỉ thị:

1. Các hãng hàng không Việt Nam:

- Chủ động bố trí các biện pháp phòng ngừa để hạn chế tối đa hành vi vi phạm về vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động của tổ bay.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lĩnh vực phụ trách trong triển khai các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 2 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 về vic:

+ Tạm đình chỉ ngay công việc của nhân viên hàng không đang đảm nhiệm khi xảy ra hành vi vi phạm “Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa”.

+ Không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với các trường hợp “Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa”.

- Thông báo ngay về Cục Hàng không Việt Nam khi xảy ra vụ việc nhà chức trách nước ngoài kiểm tra thành viên tổ bay của hãng. Địa chỉ nhận thông báo: email: vpbaocao@caa.gov.vn, đường dây nóng: 0916562119.

2. Các cảng vụ hàng không:

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này tại các địa bàn do Cảng vụ phụ trách.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Trong triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, gửi ý kiến về Cục Hàng không Việt Nam qua địa chỉ email: AvSec@caa.gov.vn để có hướng dẫn kịp thời.

Ấn TẢI VỀ để xem đầy đủ nội dung Chỉ thị Số: 2677/CT-CHK

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer