CLO) Cùng là doanh thu trong một năm, nhưng theo báo cáo đánh giá hồ sơ tham dự thầu của các chủ đầu tư đối Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (gọi tắt là Công ty Trường Sơn) lại có số liệu khác nhau, không thống nhất. 

Cụ thể, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty Điện lực Hòa Bình ngày 1/3/2023, là chủ đầu tư gói thầu “Thi công xây dưng thuộc dự án Xây dựng mới các lộ xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình”, Công ty Trường Sơn có kê khai doanh thu bình quân hàng năm (năm 2019, 2020, 2021) là 379.072.045.878 đồng. Trong đó, năm 2019 đạt 344.413.642.418 đồng, năm 2020 đạt 398.812.993.303 đồng, năm 2021 đạt 393.989.501.914 đồng. 

Thế nhưng, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty Điện lực Bắc Ninh ngày 12/12/2022, chủ đầu tư gói thầu “Xây lắp cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Bắc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh năm 2023”, doanh thu bình quân hàng năm (năm 2019, 2020, 2021) của Công ty Trường Sơn lại thể hiện đạt 378.306.287.378 đồng. Trong đó, năm 2019 đạt 341.700.242.618 đồng, năm 2020 đạt 398.812.993.303 đồng, năm 2021 đạt 394.405.626.214 đồng. 

Tương tự, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty Điện lực Thường Tín ngày 25/03/2023, chủ đầu tư gói thầu “Mua cột bê tông phục vụ đầu tư xây dựng năm 2023. Xây dựng TBA Hòa Bình 13, Cải tạo lưới điện hạ thế xã Vân Tảo, Cải tạo lưới điện hạ thế xã Tự Nhiên, Cải tạo lưới điện hạ thế xã Vạn Điểm”, doanh thu bình quân hàng năm (năm 2019, 2020, 2021) của Công ty Trường Sơn lại thể hiện đạt 379.210.753.978 đồng. Trong đó, năm 2019 đạt 344.413.642.418 đồng, năm 2020 đạt 398.812.993.303 đồng, năm 2021 đạt 394.405.626.214 đồng.

Chưa dừng lại, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Ban Quản lý dự án xây dựng điện Miền Bắc ngày 05/12/2022, là chủ đầu tư gói thầu “Xây lắp đường dây 110kV. Nâng khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Phủ Lý – TBA 110kV Châu Sơn - TBA 110kV Phủ Lý – TBA 110kV Thạch Tổ, tỉnh Hà Nam”, doanh thu bình quân hàng năm (năm 2019, 2020, 2021) của Công ty Trường Sơn lại thể hiện đạt 377.939.689.278 đồng. Trong đó, năm 2019 đạt 341.612.867.618 đồng, năm 2020 đạt 398.216.698.303 đồng, năm 2021 đạt 393.989.501.914 đồng. 

Để làm rõ số liệu doanh thu ''nhảy múa'' trong từng hồ sơ tham dự thầu của Công ty Trường Sơn, ngày 09/05/2023, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Đặng Văn Thuyết, Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Trường Sơn

Qua trao đổi, ông Thuyết cho biết: Báo cáo tài chính của công ty giai đoạn năm 2019, 2020 và 2021 kê khai chuẩn theo form, có thể do trong quá trình dự thầu, chủ đầu tư đánh giá có thể thiếu hoặc thừa những tiêu chí nào đó dẫn đến việc chênh lệch về các con số, còn việc kê khai báo báo tài chính của công ty là đồng nhất. Cũng tại buổi làm việc, Công ty Trường Sơn đã cung cấp số liệu doanh thu bình quân hàng năm (năm 2019, 2020, 2021) đạt 379.072.045.878. Trong đó, năm 2019 đạt 344.413.642.418 đồng, năm 2020 đạt 398.812.993.303 đồng, năm 2021 đạt 393.989.501.914 đồng. 

So sánh số liệu mà Công ty Trường Sơn cung cấp với số liệu của các chủ đầu tư nêu trên thì rõ ràng chỉ có mình Công ty Điện lực Hòa Bình - chủ đầu tư gói thầu “Thi công xây dưng thuộc dự án Xây dựng mới các lộ xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình” là trùng khớp. Ba chủ đầu tư còn lại không khớp nhau! Đến ngày 16/05/2023, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận làm việc với Công ty Điện lực Thường Tín, ông Đinh Duy Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư lại khẳng định Tổ chuyên gia chấm thầu đã chấm chuẩn theo Báo cáo tài chính mà Công ty Trường Sơn đã kê khai, không có sự sai lệch nào trong công tác chấm thầu! Kiểm tra lại hồ sơ dự thầu, ông Toàn cũng cho hay, trong Báo cáo tài chính của Công ty Trường Sơn thể hiện năm 2019 đạt 344.413.642.418 đồng, năm 2020 đạt 398.812.993.303 đồng, năm 2021 đạt 394.405.626.214 đồng. Tổng doanh thu bình quân của 3 năm là 379.210.753.918 đồng. Về nguyên tắc thì doanh thu trong một năm của doanh nghiệp là con số thống nhất do cơ quan thuế quản lý. Vậy nhưng, theo báo cáo hồ sơ tham dự thầu của các chủ đầu tư lại thể hiện Công ty Trường Sơn có những con số khác nhau không đồng nhất. Trước bất thường về những con số trong báo cáo tài chính được các chủ đầu tư công khai của Công ty Trường Sơn, Báo Nhà báo và Công luận đề nghị các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan quản lý thuế của tỉnh Hà Nam cần vào cuộc kiểm tra, xử lí sai phạm nếu có. Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn thành lập ngày 29/8/2022, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ngành nghề chính của công ty này là Xây dựng công trình điện đến 500KV. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Trường. 

Theo: https://www.congluan.vn/so-lieu-doanh-thu-nhay-mua-trong-tung-ho-so-tham-du-thau-cua-cong-ty-truong-son-post248811.html

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer