Câu hỏi:

Tôi có một người bạn là người nước ngoài, quốc tịch Pháp muốn nhận một đứa trẻ 8 tuổi  ở Việt Nam đang trong một trại trẻ mồ côi làm con nuôi, vậy người bạn đó của tôi cần phải làm gì để có thể nhận đứa trẻ ấy làm con nuôi?

Trả lời:

Cơ sở pháp luật:

- Luật nuôi con nuôi 2010;

- Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật nuôi con nuôi;

Hiệp ước hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp.

Nội dung

Điều kiện nhận người Việt Nam làm con nuôi:

Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài căn cứ Điều 28 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định người nước ngoài muốn nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi thì người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Theo đó, Việt Nam cũng đã ký kết Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng Hòa Pháp.

Vì vậy người bạn của bạn cần phải đầy đủ các điều kiện sau thì có thể nhận trẻ em Việt Nam là con nuôi theo khoản 1 Điều 29 Luật nuôi con nuôi về điều kiện đối với người nhận con nuôi “…người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật này..

Điều 14 quy định như sau: “1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.”

Trình tự thủ tục nhận con nuôi:

Bước 1: Người bạn của bạn muốn xin nhận trẻ em Việt Nam là phải liên hệ nộp hồ sơ tại cơ quan Bộ Tư pháp là cơ quan trung ương của nước Cộng hòa pháp; nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi thông qua tổ chức con nuôi của nước Pháp được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nếu nước Pháp không có tổ chức con nuôi được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi thông qua Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của nước Pháp tại Việt Nam

Bước 2: Hồ sơ của người nhận con nuôi bao gồm:

- Đơn xin nhận con nuôi;

- Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

- Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;

- Bản điều tra về tâm lý, gia đình;

- Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe;

- Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

Các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm trên do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú lập, cấp hoặc xác nhận.

Bước 3:  Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ và cử cán bộ trực tiếp lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Nuôi con nuôi.  

Bước 4: Quyết định cho nhận con nuôi và việc giao nhận con nuôi được thực hiện theo pháp luật của Việt Nam.

Các cơ quan Trung ương của hai nước ký kết đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ em được xuất cảnh nước gốc, cũng như được nhập cảnh và thường trú trên lãnh thổ của nước tiếp nhận.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer