Ông A bán cho bà B thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Ông A. Năm 1996, bà B lại bán cho tôi thừa đất này bằng giấy tờ viết tay đã được lập tại UBND xã. Tuy nhiên, cho đến nay các bên vẫn chưa làm thủ tục sang tên và sổ đỏ vẫn đứng tên của ông A. Nay tôi muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần phải làm thủ tục gì (hiện nay gia đình tôi vẫn còn giữ sổ đỏ và giấy tờ chuyển nhượng của các bên).

Ảnh minh họa: Internet

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Sao Việt. Đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với trường hợp đất đã được chuyển nhượng qua nhiều người, thời điểm gia đình bạn nhận chuyển nhượng QSDĐ trước ngày 01/7/2014, và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông A, khi đó thủ tục sang tên sổ đỏ sẽ được áp dụng  theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền;

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý

Sau khi nhận hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

+ Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền

+ Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền.

Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả);

Bước 3: Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền. Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

Bước 4: Người có yêu cầu sang tên sổ đỏ hoàn tất các thủ tục tài chính

Để hoàn tất thủ tục sang tên sổ đỏ khi mua bán qua nhiều người, bạn còn cần phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính sau:

  • Lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất;
  • Thuế thu nhập cá nhân.
  • Lệ phí cấp GCN QSDĐ
  • Phí thẩm định hồ sơ
  • Phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Các nghĩa vụ tài chính khác...
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer