Tôi và chồng kết hôn được gần 20 năm và có một cậu con trai 19 tuổi. Do bất đồng quan điểm sống nên chúng tôi quyết định sẽ ly hôn. Hai vợ chồng tôi cùng nhau kinh doanh và có mua được 1 mảnh đất, tôi muốn khi ly hôn mảnh đất đó sẽ chia cho con trai của tôi không một phần vậy có được không? Mong Công ty tư vấn!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật TNHH Sao Việt, theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn như sau:

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung - theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình.

Trong quá trình hôn nhân, hai vợ chồng kinh doanh mua được một mảnh đất, vì vậy mảnh đất đó được xem là tài sản chung của hai vợ chồng.

Về nguyên tắc giải quyết tài sản chung của hai vợ chồng khi ly hôn, Khoản 1 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

Theo quy định nói trên, việc phân chia tài sản sẽ do hai vợ chồng chị tự thỏa thuận với nhau. Trong trường hợp không thỏa thuận được, Tòa án sẽ quyết định dựa theo quy định của pháp luật.

Các tài sản mà vợ chồng tạo ra được trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung của hai vợ chồng, do đó, khi ly hôn, việc chia tài sản sẽ không bắt buộc phải chia cho các con, ngoại trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Như vậy, trong trường hợp của chị, nếu chị muốn chia mảnh đất – tài sản chung của vợ chồng cho con trai, thì trước hết chị cần đạt được thỏa thuận với người chồng.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer