Câu hỏi: Cho tôi hỏi, người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có được ký hợp đồng thuê lao động làm việc tại văn phòng đại diện không?

Trả lời:

Chào Anh/chị Cảm ơn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Công ty Luật TNHH Sao Việt. Công ty Luật Sao Việt tư vấn cho Anh/chị như sau:

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam, chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi Luật thương mại cho phép. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài. Tuy nhiên, có một số trường hợp Văn phòng đại diện vẫn được giao kết hợp đồng, cụ thể Điều 17 Luật thương mại 2005 quy định về quyền của Văn phòng đại diện:

“Điều 17. Quyền của Văn phòng đại diện

2. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.

3. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.”

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì người đứng đầu văn phòng đại diện được phép tuyển dụng lao động làm việc tại Văn phòng đại diện của mình để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm hiểu thị trường tại Việt Nam.

Việc sử dụng lao động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động 2019. Người sử dụng lao động và người lao động có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,….

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer