Ngày 23/02/2023, Thủ tưởng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo đó dự kiến đến tháng 6/2023 sẽ hoàn thành việc cấp 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân để đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư. 

 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNeID, phấn đấu đến tháng 6/2023 cấp được 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân.

- Đẩy mạnh việc cấp mã định danh cá nhân, thẻ CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện, thực hiện thường xuyên, chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ thông tin trong CSDLQG về dân cư với các bộ, ngành, địa phương.

- Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

- Trong tháng 6/2023, hoàn thành việc tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan đến cư trú trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, ưu tiên các dịch vụ công về đăng ký thường trú, tạm trú.

- Bảo đảm an toàn thông tin, đẩy mạnh kết nối dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư với các CSDL khác để làm giàu dữ liệu dân cư nhằm phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ việc hoạch định cơ chế, chính sách phát triển KTXH…

Xem thêm tại Chỉ thị 05/CT-TTg được ban hành ngày 23/02/2023.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer