Ngày 28/03/2022Thủ tướng ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động với các nội dung như sau:

Về đối tượng được nhận hỗ trợ: 02 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ gồm

+ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng

+ Người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng.

Điều kiện được nhận hỗ trợ :  Để được hỗ trợ tiền thuê nhà người lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

+ Là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm

+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thời gian hỗ trợ : tối đa 3 tháng.

 Phương thức chi trả: hằng tháng.

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer