Thông tư 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 quy định về quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Các trường hợp lưu đơn tố cáo trong thi hành án dân sự, gồm:

- Đơn không rõ họ tên, địa chỉ, không có chữ ký, điểm chỉ của người tố cáo;

- Đơn viết bằng tiếng nước ngoài không kèm bản dịch được công chứng;

- Đơn có nội dung chống đối đường lối của Đảng hoặc chia rẽ dân tộc, tôn giáo;

- Đơn có lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự, uy tín;

- Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ;

- Đơn qua xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo dùng tên người khác.

Cùng với đó, các trường hợp lưu đơn khiếu nại trước đây vẫn tiếp tục được ghi nhận tại Thông tư 13/2021 như:

- Đơn tố cáo được chuyển, hướng dẫn, trả lời, giải quyết nhưng đương sự vẫn tiếp tục có đơn cùng nội dung;

- Đơn đồng thời đề gửi nhiều cơ quan, trong đó đã đề gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

- Đơn không rõ nội dung mà đã mời người tố cáo 02 lần để xác định nội dung nhưng người tố cáo không đến, không cung cấp thông tin theo yêu cầu mà không có lý do chính đáng;

Cũng theo Thông tư mới này, thời hạn lưu đơn là 01 năm, hết thời hạn lưu đơn thì xem xét quyết định việc tiêu hủy đơn theo quy định của pháp luật.

Thông tư này được ban hành ngày 30/12/2021 và có hiệu lực từ 13/02/2022.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer