Công văn 5157/SLĐTBXH-VLATLĐ Hà Nội ngày 11/09/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Thực hiện Công văn số 3009/UBND-KGVX ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố; trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu trở về quê của lao động ngoại tỉnh theo đề xuất của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; chủ động liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có liên quan, chủ trì, phối hợp Công an Thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Để tổng hợp nhu cầu trở về quê của người lao động, người dân ngoại tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15/9/2021 Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát thống kê tổng hợp danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê (theo biểu mẫu kèm theo)

Văn bản tổng hợp người lao động, ngưòi dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Email: pvlatld_soldtbxh@hanoi.gov.vn (gửi cả văn bản giấy và bản mềm file Excel/ trước ngày 14/9/2021 để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

Thông tin liên hệ đồng chí Lộ Xuân Huy - Chuyên viên phòng Việc làm - An toàn lao động, điện thoại: 0903297298./.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer