Kể từ ngày 01/01/2025, Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 chính thức có hiệu lực đã thể chế hóa toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc được rút ra trong tổng kết thực tiễn trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013. Trong đó phải kể đến các quy định nổi bật như mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, Bãi bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá đất hàng năm để phù hợp với biến động thị trường…Vậy quy định tách thửa, hợp thửa từ ngày 01/01/2025 liệu có gì khác biệt so với trước đây?

Tách thửa, hợp thửa là một trong những thủ tục đất đai khá phổ biến nhất là khi người dân có nhu cầu chuyển nhượng, tặng cho, chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất....Hiện hành, theo quy định tại Luật đất đai 2013, việc thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa phải đảm bảo một số điều kiện như thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận và trong thời hạn sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, thửa đất sau khi hợp thửa, tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định pháp luật,…Bạn đọc xem thêm tại:

+ Những điều cần biết về thủ tục tách thửa, hợp thửa đất ở tỉnh Hà Giang

+ Quy định về điều kiện tách thửa đất ở Hà Nội

+ Hướng dẫn thủ tục tách thửa, hợp thửa mới nhất 2024

+ Cần làm những gì để tách thửa đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 220 dự thảo Luật Đất đai 2024, kể từ ngày 01/01/2025, để thực hiện các thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất, người dân phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

Các điều kiện cơ bản khi thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa

+ Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

+ Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất;

+ Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi; được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có; bảo đảm cấp, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó.

+ Trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất mà có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất, hợp thửa đất.

Điều kiện tách thửa đất:

Trường hợp tách thửa đất thì ngoài các điều kiện cơ bản nêu trên còn phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

+ Các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề.

+ Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách ra phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng. Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa;

+ Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án mà việc phân chia không bảo đảm các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định thì không thực hiện tách thửa;

Điều kiện hợp thửa đất:

Trường hợp hợp thửa đất thì ngoài các điều kiện cơ bản được đề cập nêu trên còn phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

+ Việc hợp các thửa đất phải bảo đảm có cùng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất trừ trường hợp hợp toàn bộ hoặc một phần thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với nhau và trường hợp hợp thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với thửa đất ở.

+ Trường hợp hợp các thửa đất khác nhau về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất thì phải thực hiện đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức trả tiền thuê đất để thống nhất theo một mục đích, một thời hạn sử dụng đất, một hình thức trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

+ Các quy định khác có liên quan và phong tục, tập quán tại địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện và diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất.

=>> Như vậy, về cơ bản, các quy định liên quan đến thủ tục tách thửa hợp thửa đất từ ngày 01/01/2025 tương tự như với các quy định hiện hành tại Luật Đất đai 2013 như phải đảm bảo thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận và trong thời hạn sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, thửa đất sau khi hợp thửa, tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định pháp luật,…

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -           

"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"         

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900 6243

Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525B Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer