Ngày 30/6/2023, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3431/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng từ 01/7/2023. Trong đó, hướng dẫn người khai hải quan khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

VNACCS/VCIS là hệ thống thông quan tự động kết hợp hai thành phần: Hệ thống thông quan tự động (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (VCIS).’

VNACCS/VCIS tích hợp tất cả các quy trình hải quan cần thiết trong một nền tảng điện tử và tự động hóa duy nhất phục vụ cho hồ sơ khách hàng điện tử bản kê khai điện tử, thanh toán điện tử và giấy phép điện tử phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc khai báo thuế suất thuế GTGT trên hệ thống VNACCS/VCIS được hướng dẫn như sau:

1. Chọn đúng mã VB205 để khai báo thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%.

Mã VB205 không áp dụng cho các trường hợp: thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%, 5% và 10% (theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng).

2. Việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB205 chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/7/2023 (tương ứng với chỉ tiêu thông tin ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00’ ngày 01/7/2023 thì không được áp dụng suất thuế giá trị gia tăng 8% (khai báo mã VB205).

Xem đầy đủ tại Công văn 3431/TCHQ-TXNK 2023 thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer