Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ lập theo quy định. Hóa đơn điện tử được phân thành 2 loại gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và loại không có mã của cơ quan thuế.

Ngày nay, hóa đơn điện tử được sử dụng khá phổ biến bởi những tiện ích mà nó đem lại. Không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các chi phí trong in ấn, lưu trữ dữ liệu, hạn chế các rủi ro mất, hỏng như hóa đơn giấy truyền thống mà còn thuận tiện cho cơ quan thuế và các cơ quan khác trong công tác quản lý, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thuế, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận, trốn thuế, làm giả hóa đơn. Chính vì vậy Luật Quản lý thuế 2019, Thông tư 78/2021/TT-BTC pháp luật quy định kể từ 1/7/2022, tất cả các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đều bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, ngoại trừ trường hợp đang trong giai đoạn chuyển tiếp có 2 yếu tố sau đây:

+ Được thành lập trong thời gian từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022

+ Chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Điều này được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC như sau:

“2. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018, Thông tư số 68/2019/TT-BTC và Thông tư này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này.”.

Do đó, đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ còn lại đều phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với trường hợp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, phân thành nhóm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế như sau:

Nhóm 1: Sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

Đối tượng: Doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ (không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ) được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế bao gồm:

- Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; 

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Nhóm 2: Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế quy định tại nhóm 1

Lưu ý: + Nếu có nhu cầu, người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử không có mã nếu có thể chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

+ Trường hợp được xác định rủi ro cao về thuế theo quy định và được cơ quan thuế thông báo về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì người nộp thuế phải chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -            
"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"         

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900 6243

Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525B Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer