Tôi hiện đang là kế toán tại một Viện dưỡng lão ở tpHCM. Viện chúng tôi sắp tới sẽ nhận được viện trợ từ một tổ chức phi chính phủ tại Úc. Tôi muốn hỏi khoản viện trợ này có cần phải kê khai các loại thuế như Thuế nhập khẩu, thuế GTGT,... không?

Trả lời:

* Đối với thuế xuất nhập khẩu:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

- Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;

- Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

- Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.

Theo quy định này thì hàng hóa viện trợ nhân đạo sẽ không phải chịu thuế xuất nhập khẩu

 * Đối với thuế giá trị gia tăng:

“Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.” là đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008.

Tuy nhiên, để được miễn thuế GTGT thì hàng hóa viện trợ nhân đạo cũng phải đáp ứng những điều kiện quy định tại khoản 19 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Cụ thể, hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại và phải được Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính xác nhận.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer