Tôi vừa được nhận công việc mới tại doanh nghiệp với mức lương 15 triệu , tôi chưa có người phụ thuộc và đồng thời có thu nhập từ việc cho thuê nhà 20 triệu/tháng. Tôi muốn hỏi việc đóng thuế TNCN của tôi sẽ như thế nào và có phải tính cả tiền thuê nhà vào thu nhập chịu thuế không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Sao Việt. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thu nhập chịu thuế TNCN đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam là tổng thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ bao gồm các loại thu nhập sau đây (trừ thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Điều 4 Luật này): 

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: 

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

- Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Thu nhập từ kinh doanh trong trường hợp này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

3. Thu nhập từ đầu tư vốn

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

6. Thu nhập từ trúng thưởng

7. Thu nhập từ bản quyền

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng

Như vậy, thu nhập từ việc cho thuê nhà là khoản thu nhập có được từ kinh doanh theo mục 1 nêu trên và đây là khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Việc đóng thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê nhà được thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC. Cụ thể, theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC thì số thuế TNCN phải nộp đối với hoạt động cho thuê tài sản = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN.

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế TNCN là doanh thu bao gồm thuế từ hoạt động cho thuê nhà.

- Tỷ lệ % tính thuế TNCN trên doanh thu là 5%.

Việc khai, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư 40/2021/TT-BTC

Đối với khoản thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công thì đây là một trong những loại thuế khai quyết toán năm và chỉ khai quyết toán đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà là thu nhập từ kinh doanh, không phải thu nhập từ tiền lương, tiền công. Do đó, bạn chỉ quyết toán phần thu nhập từ tiền lương, tiền công; không cộng khoản tiền thuê nhà vào khi quyết toán thuế TNCN.

Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay vì phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer