Ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định  chống xói mòn cơ sở thuế toàn  cầu.  Nghị quyết này  có  hiệu  lực  thi  hành  từ ngày 01/01/2024, áp dụng  từ năm tài chính 2024.

Thuế tối thiểu toàn cầu không phải là điều ước quốc tế, không phải là cam kết  quốc  tế, không  bắt  buộc  các  quốc  gia  phải  áp  dụng. Tuy  nhiên, nếu Việt Nam không áp dụng thì vẫn phải chấp nhận việc các quốc gia khác áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu, có quyền thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam (nếu thuộc đối tượng áp dụng) mà được hưởng mức thuế suất thực tế tại Việt Nam thấp hơn mức tối thiểu toàn cầu 15%, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Việt Nam cần khẳng định áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu. Theo hướng dẫn của OECD về quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, Thuế tối thiểu toàn cầu có bản chất là thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung và các nước cần quy định trong hệ thống pháp luật của mình cho phù hợp. 

1. Từ ngày 01/01/2024, đối tượng nào phải nộp thuế theo Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu?

Theo đó, Nghị quyết này quy định đối tượng người nộp thuế  tối thiểu toàn cầu là: Đơn vị hợp  thành  của  tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối  cao  ít  nhất 02 năm trong 04 năm liền  kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu euro (EUR) trở lên trừ một số trường hợp theo quy định.

2. Nội dung của Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu 

Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu bao gồm một số nội dung chính sau đây:

- Quy định bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) áp dụng cho đơn vị hợp thành hoặc tập hợp các đơn vị hợp thành của Tập đoàn đa quốc gia nêu trên, có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong năm tài chính. 

- Quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR) áp dụng cho công ty mẹ tối cao, công ty mẹ bị sở hữu một phần, công ty mẹ trung gian tại Việt Nam là đơn vị hợp thành của Tập đoàn đa quốc gia nêu trên, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp quyền sở hữu đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp tại nước ngoài theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu tại bất kỳ thời điểm nào trong năm tài chính.

3. Mức thuế suất theo Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu 

Thuế suất tối thiểu được quy định tại Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu là 15%

4. Hồ sơ kê khai với người nộp thuế theo Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu

Hồ sơ kê khai với người nộp thuế theo Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng từ ngày 01/01/2024 bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai thông tin theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, 

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung kèm theo Bản thuyết minh giải trình chênh lệch do khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán tài chính

5. Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế theo Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu

- Đối với quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính.

- Đối với quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR) là 18 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính đối với năm đầu tiên tập đoàn thuộc đối tượng áp dụng; là 15 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính đối với các năm tiếp theo.

==========================================================================

- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -   

"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"      

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900 6243

Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525B Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội 

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer