Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Công văn 1244/LĐTBXH-VL mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành ngày 21/4/2022.để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo các hình thức như:

+ Nộp trực tiếp;

+ Dịch vụ bưu chính công ích;

+ Nộp trực tuyến.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động tham gia BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động có thể nộp qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử).

Trên cơ sở danh sách người sử dụng lao động lập và xác nhận của BHXH theo mẫu số 02, Mẫu số 03 (theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ) UBND cấp huyện sẽ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Ấn TẢI VỀ để xem đầy đủ nội dung Công văn 1244/LĐTBXH-VL
 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer