Trong Bộ luật Lao động 2012 hiện hành quy định người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong một số trường hợp nhất định, cụ thể:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

- Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

- Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

- Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

- Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet.

Tuy nhiên, theo điều 35 của Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), người lao động chỉ cần báo trước cho người sử dụng lao động nếu muốn nghỉ việc mà không cần có lý do.

Bộ luật Lao động mới này cũng bổ sung các trường hợp người lao động có quyền nghỉ việc ngay mà không cần báo trước như sau:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp ngoại lệ tại điều 29.

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng.

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động.

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

Về thời gian người lao động cần phải báo trước khi nghỉ việc đối với các loại hợp đồng được quy định như sau:

- Ít nhất 45 ngày nếu là hợp đồng không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 3 ngày làm việc nếu là hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer